Grzegorz Durczak Obsługa informatyczna Polkowice Obsługa informatyczna Lubin Obsługa informatyczna Zielona Góra Obsługa informatyczna Góra

Pomoc zdalna

Ważny komunikat: W związku ze wzmożonym zainteresowaniem audytami bezpieczeństwa informatycznego w ramach zmian przepisów resortowych - mając na uwadze wysoki poziom świadczonych usług - informujemy, iż czas rozpoczęcia realizacji zadań może ulegać opóźnieniu do około 60 dni roboczych. Przepraszamy za niedogodności.


Nierozłączną częścią zakresu wsparcia informatycznego jest aspekt bezpieczeństwa cyfrowego. Obszar zabezpieczeń stanowi system mechanizmów ochronnych mających na celu utrzymanie możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszelkich zasobów IT w każdej organizacji. Zdarzają się jednak sytuacje wymagające specjalistycznych metod i środków, które umożliwią analizę lub dostarczenie materiałów dowodowych na potrzeby prowadzonego postępowania lub wskazania szczególnych informacji dotyczących działalności w obszarze systemów informatycznych. Skala zastosowania technik informatyki śledczej może mieć zastosowanie w wielu przypadkach, szczególnie dziś - czasie, w którym niemal każda dziedzina życia i pracy w pewnym punkcie opiera się na rozwiązaniach cyfrowych.

Informatyka śledcza jest obszarem nauk informatycznych powiązanych z bezpieczeństwem i prawem. Chociaż z założenia jej głównym celem jest zabezpieczenie cyfrowych materiałów dowodowych, zakres takiej działalności może być znacznie szerszy. W świetle obecnych przepisów: resortowych regulacji dotyczących ochrony danych, w tym danych osobowych, incydentów o charakterze bezpieczeństwa oraz zdarzeń spowodowanych celową lub nieumyślną działalnością człowieka, zastosowanie informatyki śledczej jest podstawowyą cechą pracy wyspecjalizowanych służb IT. Dziedzina ma szczególne zastosowanie w miejscach, w których działalność opiera się na ramowych przepisach zadań zleconych - jednostkach państwowych. Biorąc pod rozwagę mnogość incydentów bezpieczeństwa, takich jak: nieuprawniony dostęp do obszaru danych, ekstrakcja danych poza obszar przetwarzania lub działania sabotażowe wewnątrz jednostki, użycie metod i środków informatyki śledczej jest się niezastąpionym narzędziem.

WISC posiada gruntowne przygotowanie oparte na wieloletnim doświadczeniu zawodowym, zdobytym przy współpracy z jednostkami państwowymi różnych gałęzi resortowych i sektora przedsiębiorstw komercyjnych (prywatnych). Zakres wsparcia w ramach działalności informatyki śledczej obejmuje dostarczanie dowodów cyfrowych, studium przypadku (analiza) naruszenia zabezpieczeń informatycznych, wykrywanie działań niepożądanych, kontrole (audyty) podatności na zagrożenia informatyczne oraz testy penetracyjne. Obszarem działania jest także kradzież danych, szpiegostwo przemysłowe, działalność sabotażowa oraz obszary będące w zainteresowaniu służb. Korzystamy z profesjonalnego oprogramowania, autorskich rozwiązań wspomagających pozyskiwanie informacji, wywiadu psychotechnicznego oraz innych specjalistycznych metod dochodzeniowych. W połączeniu z szerokim doświadczeniem, WISC może stanowić skuteczną odpowiedź na nieuczciwą lub bezprawną działalność informatyczną.