Grzegorz Durczak Obsługa informatyczna Polkowice Obsługa informatyczna Lubin Obsługa informatyczna Zielona Góra Obsługa informatyczna Góra

Pomoc zdalna

Ważny komunikat: W związku ze wzmożonym zainteresowaniem audytami bezpieczeństwa informatycznego w ramach zmian przepisów resortowych - mając na uwadze wysoki poziom świadczonych usług - informujemy, iż czas rozpoczęcia realizacji zadań może ulegać opóźnieniu do około 60 dni roboczych. Przepraszamy za niedogodności.


Wsparcie Instytucjonalnych Systemów Cyfrowych działa w obszarze państwowych jednostek powiatowych i samorządowych. WISC zajmuje się obsługą informatyczną, w tym wdrażaniu i realizacji resortowych zadań zleconych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów cyfrowych.

WISC posiada poświadczone referencje następujących obszarów jednostek państwowych:

- Jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, urzędy miasta)
- Jednostki zabezpieczenia społecznego (m.in. ośrodki pomocy społecznej: GOPS, MOPS, MGOPS, DPS, domy samopomocy)
- Jednostkio chrony zdrowia (ośrodki zdrowia publicznego, przychodnie)
- Jednostki wspierające i profilaktyczne (m.in. wspieranie rodziny, terapeutyczne, psychologiczne i wychowawcze)
- Jednostki funkcyjne (m.in. zakłady wykonujące zlecone zadania komunalne)
- Jednostki oświatowe (m.in. szkoły i przedszkola)
- Jednostki utrzymania bezpieczeństwa publicznego