Grzegorz Durczak Obsługa informatyczna Polkowice Obsługa informatyczna Lubin Obsługa informatyczna Zielona Góra Obsługa informatyczna Góra

Pomoc zdalna

Ważny komunikat: W związku ze wzmożonym zainteresowaniem audytami bezpieczeństwa informatycznego w ramach zmian przepisów resortowych - mając na uwadze wysoki poziom świadczonych usług - informujemy, iż czas rozpoczęcia realizacji zadań może ulegać opóźnieniu do około 60 dni roboczych. Przepraszamy za niedogodności.


Wsparcie Instytucjonalnych Systemów Cyfrowych działa w obszarze państwowych jednostek powiatowych i samorządowych. WISC zajmuje się obsługą informatyczną, w tym wdrażaniu i realizacji resortowych zadań zleconych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów cyfrowych.

Wyszczególnienie przykładowego zakresu wsparcia technicznego:

- Nadzór nad ciągłością pracy stacji roboczych, serwerów sieciowych i sprzętu peryferyjnego,
- Nadzór i kontrola archiwizacji danych z systemów informatycznych,
- Nadzór nad ciągłością i poprawnością działania sieci komputerowej,
- Nadzór nad prawidłowym działaniem aplikacji oraz ich okresowa aktualizacja,
- Nadzór nad legalnością aktywów programowych,
- Diagnostyka i usuwanie awarii sprzętowych i programowych,
- Instalacja i konfiguracja stacji roboczych, serwerów sieciowych i innego sprzętu komputerowego,
- Instalacja i konfiguracja oprogramowania,
- Wsparcie techniczne dla systemów dziedzinowych,
- Wsparcie techniczne dla resortowych systemów komunikacji oraz sprawozdawczości,
- Wsparcie przy nowych rozwiązaniach informatycznych, programowych i sprzętowych usprawniających pracę,
- Konsultacje z dostawcami oprogramowania,
- Sporządzanie okresowych kopii baz danych wykorzystywanego oprogramowania dziedzinowego (archiwizacja),
- Obsługa stron internetowych, w tym: portale zamówień publicznych oraz BIP,
- Wdrażanie środków technicznych służących zabezpieczaniu danych osobowych,
- Wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych oraz profilaktyka bezpieczeństwa,
- Działalność w zakresie poczty elektronicznej oraz hostingu,
- Audyty wewnętrzne z zakresu KRI, RODO i bezpieczeństwa informacji.

W zależności od przyjętego programu wsparcia technicznego, szczegółowy zakres obsługowy każdorazowo dostosowywany jest do wymagań i oczekiwań jednostki.

Forma wykonywania czynności informatycznych obejmuje przyjazdy do siedziby jednostki, w ustalonym harmonogramie czasowym. Wizyty rutynowe przeznaczone są na okresowe czynności obsługowe, kontrolne sprawdzenie działania poszczególnych systemów informatycznych oraz rozwiązywanie zgłaszanych problemów. Wszelkie pozostałe zgłoszenia, poza cyklicznymi przyjazdami, wchodzące w skład czynności  zakresu wsparcia technicznego są również realizowane zdalnie i/lub telefonicznie. W zależności od zapotrzebowania (oceny zgłoszenia i/lub wspólnych ustaleń stron) WISC wykonuje czynności stanowiące zakres obsługi informatycznej w siedzibie jednostki.

Celem nadrzędnym obsługi informatycznej jest utrzymanie ciągłości pracy oraz szybka reakcja na zgłoszenia. Dzięki własnym autorskim rozwiązaniom, możliwe jest wykrycie problemu, zanim zdoła się ujawnić i wpłynąć negatywnie na jednostkę. W połączeniu z obszernym doświadczeniem, ten model współpracy gwarantuje wysoki poziom obsługi informatycznej.

Niezależnie od powyższej propozycji, wszelkie ustalenia dotyczące formy obsługi są indywidualnie konsultowane, tak aby zmaksymalizować efektywność współpracy. Każdy klient WISC jest objęty stałym nadzorem informatycznym, dającym poczucie pewności i bezpieczeństwa.